Galicja. Mapa rozwoju sieci dróg bitych i kolei żelaznych w skali 1:1 200 000.

  • 10.00 zł

Piotr Kamiński (red.)

Galicja. Mapa rozwoju sieci dróg bitych i kolei żelaznych w skali 1:1 200 000

Format: 48x33 cm. PiTR Kartografia, wyd. I. Warszawa 2019

ISBN: 978-83-60641-85-5

Mapa dwustronna. Po jednej stronie jest mapa rozwoju sieci kolei żelaznych w latach 1846-1917. Przy każdym odcinku linii kolejowej podano datę jej budowy. Po drugiej stronie jest mapa rozwoju bitych gościńców w latach 1775-1917.

Piotr Kamiński (red.)

Galicja. Mapa rozwoju sieci dróg bitych i kolei żelaznych w skali 1:1 200 000

Format: 48x33 cm. PiTR Kartografia, wyd. I. Warszawa 2019

ISBN: 978-83-60641-85-5

Mapa dwustronna. Po jednej stronie jest mapa rozwoju sieci kolei żelaznych w latach 1846-1917. Przy każdym odcinku linii kolejowej podano datę jej budowy. Po drugiej stronie jest mapa rozwoju bitych gościńców w latach 1775-1917.