Hory Bukowyny. Laminowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Hutyrjak Wasyl
  • Weight: 0.05 kg
  • Availability: Kilka egzemplarzy

  • Price history
    The lowest price 30 days before the change: 22.00 zł gross
  • 29.00 zł

Wasyl Hutyriak

Hory Bukowyny. Laminowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2021 r. Siatka GPS: WGS 84

Wydawnictwo Hutyrjak, wyd. I. 2021 r.

ISBN: 978-617-7695-27-0

Wasyl Hutyriak

Hory Bukowyny. Laminowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2021 r. Siatka GPS: WGS 84

Wydawnictwo Hutyrjak, wyd. I. 2021 r.

ISBN: 978-617-7695-27-0

 

Tam szum Prutu, Czeremoszu

Hucułom przygrywa…

 

Dziesiąta z serii ukraińskich map turystycznych pokrywających Karpaty Wschodnie. Obejmuje swym zasięgiem okolice Putyły, Berhometu, Seljatyna i Straży, górny bieg Białego Czeremoszu, Seretu i Suczawy aż po kordon rumuński.

Zasięg mapy

Zachód: Dołhopole na północy, Szypot (Szepit) na południu, Ruska nad Suczawą na wschodzie, Jałowiczora nad Białym Czeremoszem na zachodzie.

Wschód: Berhomet na północy, Straża i kordon rumuński na południu, Krasnoilsk na wschodzie, dolina Seretu na zachodzie.

W treści mapy: znakowane szlaki piesze, obiekty przyrodnicze, zabytki, baza noclegowa, ciekawostki krajoznawcze.