Storożyniec/Hliboka (Bukowina). Reprint mapy 1:100 000

  • 10.00 zł

 

Storożyniec/Hliboka (Bukowina). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo-historycznym

Reedycja arkusza 4775 austriackiej mapy topograficznej (K. u K. Militärgeographisches Institut) w skali 1:75 000. Zone 13, Kol. XXXIII (w planie WIG Pas 56 słup 41). Reedycja map topograficznych WIG wraz z opisem krajoznawczo-historycznym. PiTR Kartografia, wyd. I, Warszawa 2000

ISBN:83-86240-56-3

Storożyniec/Hliboka (Bukowina). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo-historycznym

Reedycja arkusza 4775 austriackiej mapy topograficznej (K. u K. Militärgeographisches Institut) w skali 1:75 000. Zone 13, Kol. XXXIII (w planie WIG Pas 56 słup 41). Reedycja map topograficznych WIG wraz z opisem krajoznawczo-historycznym. PiTR Kartografia, wyd. I, Warszawa 2000

ISBN:83-86240-56-3

Reedycja map topograficznych

Mapa ukazuje fragment Karpat Bukowińskich ze Skałą Dobosza 1070 m.
Arkusz Storożyniec (pas 56, słup 41) podkolorowany, unacześniony i przystosowany do potrzeb wojska przez Wojskowy Instytut Geograficzny - WIG. Ukazuje bieg Seretu między Berhometem a Petrowcami Niżnymi. Aktualnie biegnie tamtędy kordon ukraińsko-rumuński. Na odwrocie arkusz Hliboka ukazujący fragment Bukowiny między Nowosielicą nad Prutem a Hliboką nad Seretem. Tamże zamieszczono hasła ze Słownika Geograficznego: Storożyniec i powiat storożyniecki.

Arkusze sąsiednie: Kuty, Śniatyn, Czerniowce, Lipkany, Darabany, Botoszany, Radowce, Wików, Hryniawa, Jasienów Górny. Dotychczas ukazały się arkusze: Radowce, Wików, Hryniawa i Jasienów Górny.