Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zaborski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczna w skali 1:25 000

  • 12.00 zł

Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zaborski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczna w skali 1:25 000

Mapa dwustronna. Format 97 x 68 cm. Zaznaczono przebieg szlaków pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych z kilometrażem. Na mapie znajdziemy położenie punktów noclegowych i gastronomicznych. Dodatkowo informacje o przebiegu szlaków Kaszubskiej Marszruty.

Studio Plan, wyd. II, Wrocław 2020

ISBN: 978-83-66493-69-8

Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zaborski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczna w skali 1:25 000

Mapa dwustronna. Format 97 x 68 cm. Zaznaczono przebieg szlaków pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych z kilometrażem. Na mapie znajdziemy położenie punktów noclegowych i gastronomicznych. Dodatkowo informacje o przebiegu szlaków Kaszubskiej Marszruty.

Studio Plan, wyd. II, Wrocław 2020

ISBN: 978-83-66493-69-8

Na jednej stronie mapa Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, która swym zasięgiem obejmuje obszar ograniczony współrzędnymi 17°47’ - 18°02’ długości geograficznej wschodniej oraz 53°53’-54°06’ szerokości geograficznej północnej. Na odwrocie znajduje się mapa Zaborskiego Parku Krajobrazowego ograniczona współrzędnymi 17°25’ - 17°39’ długości geograficznej wschodniej oraz 53°44’-53°56’ szerokości geograficznej północnej.