Wiłkomierz. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG 1:300 000

  • 15.00 zł

Wiłkomierz Mapa w skali 1:300 000

ISBN:978-83-87771-57-7

 

Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1935 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2007

Mapa obejmuje przedwojenne pogranicze polsko-litewskie na styku Wileńszczyzny i Auksztoty, z tym, że pokazane jest głównie terytorium Litwy. Osią mapy jest biegnaca po przekątnej szosa z Kowna do Dyneburga pokazana na odcinku: Jonawa - Wiłkomierz - Uciana - Jeziorosy. Mapa może być pomocna w lekturze przewodnika: Litwa.

Zasięg mapy: linia kolejowa: Poniewież - Kupiszki - Rakiszki -Dyneburg na północy; Szyrwinty, Giedrojcie, Dubinki i Łyntupy na południu; Jeziorosy i Święciany na wschodzie; Poniewież na zachodzie.

Arkusze sąsiednie: Ryga, Jakobstadt, Rzeżyca, Dyneburg, Wilejka, Wilno, Kowno, Szawle. Dotychczas ukazały się arkusze: Dyneburg, Wilejka, Wilno, Kowno.