Koleje Wąskotorowe na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej

 • 92,00 zł

Carlheinz Becker, Bogdan Pokropiński, Ryszard Pyssa, Krzysztof Zintel

Koleje Wąskotorowe na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej

376 stron formatu A4, papier kredowy, liczne ilustracje, mapki, schematy, oprawa twarda. KOLPRESS, wydanie I, Poznań 2020 r.

ISBN: 978-83-943075-9-2

Carlheinz Becker, Bogdan Pokropiński, Ryszard Pyssa, Krzysztof Zintel

Koleje Wąskotorowe na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej

376 stron formatu A4, papier kredowy, liczne ilustracje, mapki, schematy, oprawa twarda. KOLPRESS, wydanie I, Poznań 2020 r.

ISBN: 978-83-943075-9-2

 W książce przedstawiono historię 46 kolei wąskotorowych na ziemiach dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej od ich początków po ostatnie lata eksploatacji. Są to mozolnie gromadzone przez wiele lat okruchy ich historii ocalałe w różnych źródłach, zbiorach archiwalnych i prywatnych, literaturze, prasie i pamiętnikach, a ostatnio także w internecie. Dwie wojny światowe, wielokrotne zmiany władców tych ziem, a także przesiedlenie po II wojnie światowej ludności polskiej i ukraińskiej ze wschodu na zachód uszczupliły źródła tak, że dokładny obraz tej historii nie jest możliwy, ale pozwala ją przynajmniej we fragmentach pokazać. Jej początki to budowa pierwszych kolei leśnych w Karpatach Wschodnich w latach 90. XIX wieku poprzez uruchomienie Kolei Święciańskiej w 1893 roku po lata I wojny światowej, kiedy z wielkim rozmachem i znacznym wysiłkiem żołnierzy i jeńców wojennych na bezdrożach Wileńszczyzny, Polesia, Wołynia i Huculszczyzny po obu stronach frontu pośpiesznie budowano mnóstwo wojskowych kolei polowych, aż do połowy lat 20. XX wieku, czasów zagospodarowywania i uprzemysłowienia ziem wschodnich II RP.

Pierwsze dwa rozdziały krótko i ogólnie szkicują dzieje Kresów Wschodnich od czasu I RP po lata po II wojnie światowej oraz historię, a głównie technikę niemieckich, austro-węgierskich i rosyjskich wąskotorowych wojskowych kolei polowych. Te koleje wojskowe były początkiem nowoczesnej komunikacji na ziemiach wschodnich II RP. Trzy kolejne rozdziały opisują koleje wąskotorowe według rodzaju użytkowników i charakteru eksploatacji w trzech grupach: koleje PKP, gospodarcze i leśne.

SPIS  TREŚCI:

 1. Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej Polskiej 
  Zarys dziejów kresów na przestrzeni wieków
  Sytuacja gospodarcza kresów Wschodnich w latach II Rzeczpospolitej
  Województwa kresowe II Rzeczpospolitej
 2. Początki kolei żelaznych na kresach wschodnich
  Koleje normalnotorowe na Kresach Wschodnich
  Wojskowe wąskotorowe koleje polowe
  Koleje wąskotorowe Dyrekcji Kolejowej w Wilnie 
 3. Koleje wąskotorowe PKP na Kresach wschodnich 
  Kolej Brasławska
  Kolej Świeciańska i Naroczańska
  Koleje wąskotorowe w Wilnie
  Kolej Marcinkaniecka
  Kolej Gawia – Iwie i Juraciszki – Piesiewicze
  Kolej Nowogródzka
  Kolej Baranowicka
  Kolej Honczary – Filipowicze
  Kolej Orańczyce – Prużana
  Kolej Błudeń – Bereza Kartuska
  Kolej Poleska
  Kolej Antonowiecka
  Kolej Wołyńska
 4. Koleje gospodarcze na Kresach Wschodnich 
  Kolej Huty Szkła "Niemen" i tartaku w Brzozówce
  Kolej Hancewicze – Deniskowicze
  Kolej Łuszcza – Czuczewicze
  Kolej Twierdza – Miasto w Brześciu nad Bugiem
  Kolej konna Maniewicze – Karsin
  Koleje Kamieniołomów w Klesowie
  Kolej Ostki – Tupik / Wojtkiewicze
  Kolej Kiwerce – Kolonia Gruszwica
  Kolej Brody
  Kolej konna węglowa Dżurów – Widynów
 5. Koleje leśne w Karpatach Wschodnich
  Koleje leśne w Bieszczadach Zachodnich
  Koleje leśne w Bieszczadach Wschodnich
  Koleje leśne w Gorganach
  Koleje leśne w Beskidach Huculskich i Czarnohorze
  Turyści na kolejach leśnych w Karpatach Wschodnich 
 6. Tabor kolei kresowych
  Parowozy
  Trakcja spalinowa
  Wagony