Straż przednia (ze wspomnień i notatek)

  • 31.00 zł

Ks. Marjan Tokarzewski

Straż przednia (ze wspomnień i notatek)

232 strony formatu A5 (16 x 21 cm). Broszura klejona, oprawa miękka.

Przedruk z przedwojennego wydania Polskiego Instytutu Wydawniczego w Warszawie

Klinika Języka, wyd. I, Szczęsne 2022

ISBN: 978-83-64197-21-5

 

Ks. Marjan Tokarzewski

Straż przednia (ze wspomnień i notatek)

232 strony formatu A5 (16 x 21 cm). Broszura klejona, oprawa miękka.

Przedruk z przedwojennego wydania Polskiego Instytutu Wydawniczego w Warszawie

Klinika Języka, wyd. I, Szczęsne 2022

ISBN: 978-83-64197-21-5

 

O „Klinice języka”

Historia nie musi być nudna. Historia może być (i jest) pasjonująca, jeśli tylko podać ją w odpowiedniej formie. Książki wydawane przez „Klinikę Języka” nie opiewają nieubłaganego postępu i sprawiedliwości społecznej, wręcz przeciwnie patrzą na procesy dziejowe z pozycji kontrrewolucyjnych, dzięki czemu opisane historie nabierają smaku. Niespotykane to od lat spojrzenie na historię i dlatego warte poznania.

Ksiądz Marian Tokarzewski – kapłan polskich kresów, autor książek zawierających niezliczone wskazówki dla duchownych i świeckich dotyczące postaw i zachowań w momentach kryzysu i grozy. Kronikarz, który skrupulatnie spisywał dzieje konfliktu polsko-rosyjskiego na ziemiach wschodnich, więzień bolszewików, ich wróg zajadły i groźny, człowiek słowa żywego i gorącego serca. Niewiele o nim wiemy ponad to, co znaleźć można w laurkach, jakże ubogich, publikowanych w licznych kresowych wydawnictwach wspomnieniowych i portalach internetowych.

Z całą pewnością wiadomo, że był kapelanem Józefa Piłsudskiego, prezydentów: Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. Zanim jednak stanął był u boku najważniejszych osób w państwie, przeszedł drogę długą i niełatwą. Pochodził z Podola, z guberni Mohylewskiej, seminarium duchowne ukończył w Żytomierzu, a pierwsze lata jego kapłańskiej posługi przypadły na czas głębokich prześladowań Kościoła Katolickiego na kresach. Ze względu na swoją stanowczą postawę wobec władz ksiądz Marian Tokarzewski był kilkakrotnie wydalany z parafii, gdzie pełnił posługę. Skazano go w końcu na pobyt w odosobnieniu, w klasztorze w Bracławiu, by wreszcie wydalić z granic diecezji łucko-żytomierskiej. Decyzją gubernatora kapłan zesłany został do Jarosławla, miasta położonego w sercu rdzennej Rosji.