Sarny. Mapa 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG

  • 10,00 zł

Sarny. Mapa w skali 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r.

ISBN:83-87771-28-0

 

Sarny. Mapa w skali 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r.

ISBN: 83-87771-28-0

Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2003

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 68 - Sarny Mapa pokazuje fragment Polesia przecięty granica ryską i gdzie do 1939 r. stykały się granice Polski, Białoruskiej SSR i Ukraińskiej SSR. Obejmuje tereny między Horyniem a Uborcią, okolice Sarn, Stolina, Rokitna i Olewska, wraz z olbrzymimi błotami Olmańskimi. Tereny te opisuje Grzegorz Rąkowski w swej książce "Smak Kresów. Czar Polesia" - Rewasz 2002 (zob.) Arkusze sąsiednie: Pińsk, Łuniniec, Mozyrz, Owrucz, Żytomierz, Ostróg, Łuck, Kowel i Pińsk. Dotychczas ukazały się: Pińsk i Łuniniec