Magury 2014

  • 24.00 zł

Magury 14. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

168 stron, 104 ilustracje i reprodukcje, 2 mapki.
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2014

ISSN 1505-4993 (45)

Magury 14. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

168 stron, 104 ilustracje i reprodukcje, 2 mapki.
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2014

ISSN 1505-4993 (45)

Spis treści Magur 14

Od redakcji
Piotr Wirchniański: Łemkowski Thalerhof          
Bogusław Głód: Chemiczna wojna pod Gorlicami
Maria Wirchniańska: Gładyszowskie polsko-łemkowskie noce i dnie po II wojnie światowej
Wiesław Żyznowski: Olchowiec wszechświatem Mikołaja Moriaka
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili: Wiersze V    
Urszula Janicka-Krzywda: Święty Pachomiusz – ojciec monastycyzmu                
Szymon Modrzejewski: Społeczne działania Stowarzyszenia Magurycz na rzecz ochrony sztuki
sepulkralnej i małej sakralnej architektury przydrożnej w roku 2014 – sezon XXVIII                
Tadeusz Kiełbasiński: Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych
w roku 2014           
Varia