Orawskie figury kamienne

  • 37.00 zł

Tadeusz Mikołaj Trajdos

Orawskie figury kamienne

ISBN 978-83-8122-023-1

272 strony formatu B5, okładka miękka. Wydanie I. 159 zdjęć, 13 mapek. Pruszków 2020

Tadeusz Mikołaj Trajdos

Orawskie figury kamienne

ISBN 978-83-8122-023-1

272 strony formatu B5, okładka miękka. Wydanie I. 159 zdjęć, 13 mapek. Pruszków 2020

 

ZE WSTĘPU 

Wydanie książki poprzedziło 28 lat badań, w tym szczegółowa inwentaryzacja figur na terytorium Orawy w granicach Polski, odpowiednia kwerenda archiwalna (protokoły wizytacji, akta parafialne — księgi rachunkowe, kroniki, inwentarze), wywiady terenowe, dokumentacja fotograficzna. W roku 2019 mogłem uwzględnić niebywale cenne źródło historyczne — opis parafii i filii na Górnej Orawie, sporządziony w 1761 r. z polecenia archidiakonatu nitrzańskiego (do którego wtedy należał komitat orawski) przez plebana Dolnego Kubina Pawła Davida. Jest to najstarsza obecnie zachowana relacja, uwzględniająca figury przydrożne i cmentarne z wczesnego etapu ich fundacji, do tej pory kompletnie nieznana historykom polskim. Za możliwość skorzystania z tego materiału jestem głęboko wdzięczny pani Lucynie Borczuch oraz pracownikom Archiwum Prymasowskiego w Ostrzyhomiu na Węgrzech, gdzie rękopis ten jest przechowywany. W przypadku figur w Piekielniku uwzględniłem w niniejszym wydaniu książki wyniki prac konserwatorskich p. Jana Chodorowicza, podjętych w latach 2018–2019 dzięki mojej inicjatywie, ale wspartych determinacją i staraniem księdza proboszcza Zygmunta Hopciasia.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp


Rozdział 1.
Dzieła i ludzie

A. Typologia
B. Materiał rzeźbiarski 
C. Twórcy, ich warsztat, styl i kompozycja 
D. Polichromie oraz inskrypcje

 
Rozdział 2.
Okoliczności fundacji

A. Fundatorzy
B. Program fundatorski: ikonografia, cel, postulowane funkcje, treści ideowe, znaczenie lokalizacji 


Rozdział 3.
Aranżacja otoczenia naturalnego


Rozdział 4.
Funkcjonowanie figur w życiu religijnym wspólnoty wiejskiej 


Rozdział 5.
Pobożność prywatna 


Rozdział 6.
Sposób utrzymania


Rozdział 7.
Relacje źródłowe o figurach obecnie nieistniejących 


Katalog

Wstęp
CHYŻNE
HARKABUZ
JABŁONKA
LIPNICA MAŁA
LIPNICA WIELKA
ORAWKA
PIEKIELNIK
PODSARNIE
PODSZKLE
PODWILK
ZUBRZYCA DOLNA
ZUBRZYCA GÓRNA


Źródła

Źródła drukowane i starodruki
Bibliografia
Inne dokumenty


Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Indeks tematów ikonograficznych