Cerkwie w Bieszczadach: ksiązka plus mapa

  • 55.00 zł

Cerkwie w Bieszczadach. Komplet: książka+mapa

Stanisław Kryciński
Cerkwie w Bieszczadach

304 strony formatu 136x207 mm, 258 zdjęć archiwalnych i współczesnych, 10 schematycznych mapek poszczególnych dekanatów, 211 fragmentów powiększonych do skali 1:50 000 przedwojennych map WIG. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Rewasz, wydanie IV zmienione, poprawione i rozszerzone, Pruszków 2021

ISBN 978-83-8122-046-0

Zabytkowe cerkwie Bieszczadów. Mapa w skali 1:125 000.

Popularna mapa krajoznawcza. Wymiary 64 x 45 cm. Na okładce zdjęcie cerkwi w Równi.
Oficyna Wydawnicza "Rewasz"; wyd. I. Pruszków 2021.

ISBN: 978-83-8122-039-2

 

 

Cerkwie w Bieszczadach. Komplet: książka+mapa

Stanisław Kryciński
Cerkwie w Bieszczadach

304 strony formatu 136x207 mm, 258 zdjęć archiwalnych i współczesnych, 10 schematycznych mapek poszczególnych dekanatów, 211 fragmentów powiększonych do skali 1:50 000 przedwojennych map WIG. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Rewasz, wydanie IV zmienione, poprawione i rozszerzone, Pruszków 2021

ISBN 978-83-8122-046-0


"I był Beskid, i były słowa zanurzone po pępki w cerkwi baniach rozłożyście złotych, smagających się wiatrem do krwi"

W tej książce nie ma poezji. Jest natomiast rzetelna i aktualna informacja o paru setkach świątyń obrządku greckiego, które istniały w bieszczadzkich dolinach. Były wśród nich cerkwie sławne i często odwiedzane, jak również zupełnie nieznane i zapomniane. Po polskiej stronie kordonu większość cerkwi uległa zagładzie, po ukraińskiej stronie na ogół przetrwały bez większego szwanku. Książka opisuje świątynie istniejące i nieistniejące. Autor też nie przejmuje się zbytnio linią graniczną - Bieszczady stanowią dla niego jednorodną całość, zaś nieprzenikliwa do niedawna granica, jest tylko pozostałością po Stalinie.

Cerkwie od wieków stanowią nieodłączny element krajobrazu południowo-wschodniej Polski.
Ich niepowtarzalna architektura, tworzona na styku Wschodu i Zachodu, należy do najciekawszych zjawisk w europejskiej kulturze. Każda wieś miała swoją cerkiew, jeśli nie parafialną, to przynajmniej filialną. W ciągu wieków powstały ich setki. Były przeważnie drewniane; wznosili je miejscowi cieśle. Każda z nich stanowiła unikalne dzieło wiejskiego budownictwa. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej, przeprowadzono w latach 1947-1956 planową akcję rozbiórki zabudowy opuszczonych wsi. Na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego rozebrano w tamtych latach ok. 300 cerkwi. Większość ikon i sprzętów liturgicznych przepadła; padła łupem złodziei albo została zniszczona.

Zamiarem Stanisława Krycińskiego jest opisanie cerkwi z terenu całej dawnej greckokatolickiej diecezji przemyskiej w rozbiciu na poszczególne dekanaty. Tych, które można zobaczyć i tych, których już nie ma. Cerkwie z terenu Bieszczadów mają być pierwszym tomikiem serii. Niniejszy tomik zawiera opis światyń greckich, które znajdowały się na terenie dekanatów: baligrodzkiego, ciśniańskiego, leskiego, lutowiskiego, łupkowskiego, turczańskiego, ustrzyckiego i żukotyńskiego. Ponieważ zaś granice dekanatów nie pokrywają się z aktualną granicą państwową, zasięg książki wykracza poza nią i obejmuje cerkwie położone na wschodnim brzegu Sanu i u źródeł Dniestru.

Spis treści:

Wstęp
Dekanat baligrodzki
Dekanat ciśniański
Dekanat leski
Dekanat lutowiski
Dekanat łupkowski
Dekanat turczański
Dekanat ustrzycki
Dekanat żukotyński
Cerkiew — Dom Boży (ks. Mieczysław Czekaj)
Bibliografia
Autorzy zdjęć i rysunków
Źródła ilustracji
Wezwania cerkwi
Indeks miejscowości

================================

Zabytkowe cerkwie Bieszczadów. Mapa w skali 1:125 000.

Popularna mapa krajoznawcza. Wymiary 64 x 45 cm. Na okładce zdjęcie cerkwi w Równi.
Oficyna Wydawnicza "Rewasz"; wyd. I. Pruszków 2021.

ISBN: 978-83-8122-039-2

Mapa obejmuje cały teren polskich Bieszczadów, sięgając daleko na południe w dolinę Laborca na Słowacji oraz obejmując przygraniczne tereny ukraińskich Bieszczadów. Zasięg mapy - patrz ilustracja. Na mapę  naniesiono rzeźbę terenu (poziomice), sieć drogową i koleje, zabudowę, obszary leśne, szlaki turystyczne oraz siatkę współrzędnych geograficznych. Zaznaczono zarówno istniejące, jak i te w ruinie bądź nieistniejące cerkwie. Na terenie Polski istniejące cerkwie wzbogacone są o schematyczne wyobrażenia poszczególnych obiektów. Drewno zaznaczono na brązowo, blachę na szaro, mur na biało, dzięki czemu w sposób jasny i przejrzysty można się zorientować gdzie znajdują się skupiska zabytkowych obiektów i jakiego są one rodzaju.

Na odwrocie wykaz zabytkowych obiektów cerkiewnych w podziale na cerkwie: na terenie Polski, na terenie Słowacji i na Ukrainie. Na terenie Słowacji wymieniono też cmentarze wojskowe z I wojny światowej (zaznaczono je także na mapie).