Polskie Camino. Wielki przewodnik po drogach św. Jakuba w Polsce

  • 89.00 zł

Monika Karolczuk

Polskie Camino. Wielki przewodnik po Drogach św. Jakuba w Polsce

448 stron formatu B5 (17 x 24,5 cm), na papierze kredowym i w kolorze; liczne zdjęcia, plany i panoramki. Oprawa zintegrowana, na wyklejkach schematyczny przebieg Dróg św. Jakuba w Polsce. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aromat Słowa, wyd. I, Kraków 2023

ISBN: 978-83-65758-47-7   

Monika Karolczuk

Polskie Camino. Wielki przewodnik po Drogach św. Jakuba w Polsce

448 stron formatu B5 (17 x 24,5 cm), na papierze kredowym i w kolorze; liczne zdjęcia, plany i panoramki. Oprawa zintegrowana, na wyklejkach schematyczny przebieg Dróg św. Jakuba w Polsce. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aromat Słowa, wyd. I, Kraków 2023

ISBN: 978-83-65758-47-7   

Przewodnik przedstawia wszystkie główne odtworzone współcześnie odcinki Drogi św. Jakuba w Polsce, która w chwili obecnej liczy już 7 tys. km oznakowanych tras! Zawiera opisy biegnących przez Polskę odnowionych dróg, poczynając od pierwszej, oznakowanej w 2005 r. Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba. Uwzględnia podstawowe trasy, którymi z różnych zakątków Polski, dzięki kolejnym łączącym się odcinkom, można kierować się na zachód, ku celowi jakubowych pielgrzymów - w stronę grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Przewodnik ma układ historyczno-geograficzny, każdą kolejną część otwiera ogólna charakterystyka trasy, jak np. Wielkopolska, Dolnośląska, Via Regia, Małopolska, Warszawska, Mazowiecka, Dobrzyńsko-Kujawska, Camino Polaco czy Lubelska Droga św. Jakuba, a następnie szczegółowo przedstawiono przebieg każdej z nich, z podziałem na etapy możliwe do przejścia w ciągu jednego dnia. Opisano również leżące na trasach polskiego camino lub w ich pobliżu: miejscowości, zabytki, ciekawe obiekty, a także różnorodne elementy kulturowe i przyrodnicze, z którymi warto się zapoznać przy okazji przemierzania Drogi św. Jakuba. Bogatą treść zilustrowano kolorowymi mapami oraz licznymi

fotografiami.

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

Wielkopolska Droga św. Jakuba

Dolnośląska Droga św. Jakuba

Sudecka Droga św. Jakuba

Droga św. Jakuba „Via Regia"

cz. l Medyka - Kraków

cz. II Kraków-Zgorzelec

Małopolska Droga św. Jakuba

Lubelska Droga św. Jakuba

Warszawska Droga św. Jakuba

Częstochowska Droga św. Jakuba

Jasnogórska Droga św. Jakuba

Mazowiecka Droga św. Jakuba

Dobrzyńsko-Kujawska Droga św. Jakuba

Camino Polaco/ Droga Polska

Lubuska Droga św. Jakuba

Pozostałe Drogi św. Jakuba w Polsce

Indeks miejsc

Bibliografia

Źródła ilustracji