Ziemie dawnej Polski, Litwy i Rusi. Przewodnik. Reprint

  • 43.00 zł 27.00 zł

Mieczysław Orłowicz
Ziemie dawnej Polski, Litwy i Rusi. Przewodnik. Reprint

208 stron formatu 18,5 x 11,5 cm, 5 wklejonych małych planów miast (Warszawa, Łódź, Kijów, Kraków, Lwów, Poznań), oprawa twarda. Reprint wydania Podróżnika Polskiego firmy Gebethner i Wolff, Warszawa – Kraków, 1914 r. Wydawnictwo Akademickie WSSP w Lublinie, wydanie I, Lublin 2011, wydano 600 ręcznie numerowanych egzemplarzy.

ISBN: 978-83-60594-47-6

Mieczysław Orłowicz
Ziemie dawnej Polski, Litwy i Rusi. Przewodnik. Reprint

208 stron formatu 18,5 x 11,5 cm, 5 wklejonych małych planów miast (Warszawa, Łódź, Kijów, Kraków, Lwów, Poznań), oprawa twarda. Reprint wydania Podróżnika Polskiego firmy Gebethner i Wolff, Warszawa – Kraków, 1914 r. Wydawnictwo Akademickie WSSP w Lublinie, wydanie I, Lublin 2011, wydano 600 ręcznie numerowanych egzemplarzy.

ISBN: 978-83-60594-47-6

Przewodnik wydany w lipcu 1914 r. Ukazuje obraz ziem Rzeczypospolitej dosłownie na pięć minut przed zagładą starego świata. Wycieczki, które proponuje autor w przewodniku, odbył sam, bądź w gronie przyjaciół, wykorzystując wspaniałą zdobycz techniki, jaką wonczas była kolej żelazna. W wyniku wycieczek zebrano i opracowano materiał pozwalającego na opracowanie krótkiego, lecz rzeczowego przewodnika nie tylko po ziemiach Korony i Litwy, lecz także po Śląsku (Dolnym i Górnym) i Łużycach.

Materiał pogrupowano wg zaborów, najpierw rosyjski, potem austriacki i na końcu pruski. Trasy wycieczek odpowiadają ówczesnemu przebiegowi linii kolejowych.
Królestwo Polskie
Litwa, Białoruś, Wołyń, Podole, Ukraina, z dodatkiem o koloniach polskich w głębi Rosji
Galicja, Śląsk Cieszyński, Spisz, Orawa, Bukowina
Prusy Zachodnie (Królewskie) i Książęce (Wschodnie), Śląsk, Wielkie Księstwo Poznańskie, Gdańsk, Wrocław, z dodatkiem o koloniach polskich w głębi Niemiec oraz o Serbach Łużyckich