Czarna Hańcza. Mapa 1:85 000

  • 10.00 zł

Czarna Hańcza. Mapa turystyczna w skali 1:85 000.

ISBN:978-83-88859-36-6

 

Szlak kajakowy Czarnej Hańczy. Jezioro Wigry. Kanał Augustowski. ISBN: 978-83-88859-36-6. Wymiary mapy: 58 x 42 cm. Na rewersie autorski opis szlaku kajakowego. Wydanie pierwsze. Warszawa 2008

Mapa szlaku kajakowego "Czarna Hańcza" obejmuje swym zasięgiem cały dostępny szlak Czarnej Hańczy (od jez. Wigry na terenie Wigierskiego Parku Narodowego) i Kanału Augustowskiego (do śluzy Białobrzegi). W treści mapy umieszczono wszystkie informacje niezbędne dla kajakarzy: kilometraż szlaku, utrudnienia na trasie spływu, pola biwakowe i stanice wodne. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

Zasięg mapy: Suwałki i Sejny na północy, Augustów na południu, granica państwa (rz. Marycha) na wschodzie, szosa Suwałki - Augustów na zachodzie.

Na rewersie mapy umieszczony jest szczegółowy autorski opis szlaku kajakowego wraz z opisami krajoznawczymi miejscowości w zasięgu szlaku. Nadto: 11 fotografii ze szlaku kajakowego, informacje o Wigierskim Parku Narodowym wraz z zasadami uprawiania turystyki wodnej w granicach Parku. Całość zaopatrzono w charakterystyczną okładkę serii map popularyzujących unikatowe tereny północno-wschodniej Polski.