Magury 2003

 • 15.00 zł

Magury 2003. Rocznik krajoznawczy poswięcony Beskidowi Niskiemu

ISSN 1505-4993

 

Magury 03. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi, Warszawa 2003 r. 136 stron, 25 zdjęć czarno-białych, 3 plany i mapki.

Redakcja postanowiła zająć się tajemnicami Beskidu Niskiego w liczbie czterech.
1. Mirosław Łopata śledzi losy macewy, która po latach zapomnienia wróciła na swe miejsce na Przełęczy Małastowskiej.
2. Paweł Przybylski opisuje próby polonizacji Łemków podejmowane przez władze II Rzeczpospolitej.
3. Stanisław Kryciński snuje rozważania na temat pochodzenia nazwy Żmigród.
4. Andrzej Olejko stara się rozwikłać tajemnice katastrof lotniczych w Olszynach i Banicy.

Zawartość Magur 03

 • Od redakcji
 • Mirosław Łopata "Groby żydowskich żołnierzy na cmentarzach I wojny
 • światowej w Beskidzie Niskim"
 • Paweł Przybylski "Powrót do Polski wszystkiego, co polskie"
 • Stanisław Kryciński "Tajemnica Żmigrodu"
 • Andrzej Olejko "Lotnicza tajemnica Olszyn i Banicy"
 • Bartosz Pająk "Ziemia biecka w wybranych utworach "Ogrodu nie plewionego..." Wacława Potockiego
 • Bartosz Pająk "Wiersze"
 • Artur Jachna "Łemkowie powiatu gorlickiego, a sprawa przysposobienia wojskowego w okresie międzywojennym"
 • Robert Drobysz "Łemkowski bal w Nowym Jorku"
 • Rozmowa z Paulem Robertem Magocsim
 • Tadeusz Kiełbasiński "Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2002 roku
 • Varia