Na szlakach Łemkowszczyzny. Reprint wydania Komitetu do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski, Kraków 1939 r. Krosno

  • 36.00 zł

Krystyna Pieradzka

Na szlakach Łemkowszczyzny. Reprint wydania Komitetu do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski, Kraków 1939 r. Krosno,

236 stron formatu B5 (24 x 17 cm), oprawa miękka. 63 reprodukcje i fotografie, głównie autorstwa Romana Reinfussa i Stanisława Leszczyckiego. Wydawnictwo Ruthenus, reprint, Krosno 2012  


ISBN: 978-83-7530-177-9

Krystyna Pieradzka

Na szlakach Łemkowszczyzny. Reprint wydania Komitetu do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski, Kraków 1939 r. Krosno,

236 stron formatu B5 (24 x 17 cm), oprawa miękka. 63 reprodukcje i fotografie, głównie autorstwa Romana Reinfussa i Stanisława Leszczyckiego. Wydawnictwo Ruthenus, reprint, Krosno 2012  


ISBN: 978-83-7530-177-9

Oryginalna, przedwojenna książka Krystyny Pieradzkiej jest dziś rzadkością. Większą część nakładu zniszczyli Niemcy podczas okupacji. Po dziś dzień jest to jedyny, napisany po polsku zarys historii Łemkowszczyzny. Warto podkreślić, że jest to dzieło młodej doktorantki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarazem harcerki zakochanej w tej ziemi. Wielu zawartych w nim informacji trzeba by dziś żmudnie szukać w trudno dostępnych publikacjach, inne - jak np. te o komasacjach - mają walor źródłowy i dziś są niezastąpione. Przedstawiony w książce obraz dziejów Łemkowszczyzny nie uległ dezaktualizacji. Autorka prezentuje polskie, patriotyczne podejście do dziejów Łemkowszczyzny, kładzie więc nacisk na polskie ich elementy, minimalizując ruskie. Czyni to jednak w sposób wyważony i nie przekracza granic, których naukowcom przekraczać nie wolno. Nie sposób zarzucić jej szowinizmu ani fałszowania historii, choć niechęć do Ukraińców spod znaku OUN jest w książce nader czytelna.
 
Zagadnienia, które są poruszane:
Pogranicze za czasów pierwszych Piastów
Królowie, rycerze i mnisi w kolonizacji Podkarpacia
O starych zamkach i obronie pogranicza
Rządy biskupie (Państwo muszyńskie)
O dawnych miastach i miasteczkach
O wsiach wołoskich i kolonizacji wołoskiej
Wsród  ludu łemkowskiego (wsie, domy, cerkwie, strój, zajęcia, podania, obyczaje, czary)
Unia brzeska, szlachta, starostwa, latyfundia, rozbiory, rabacja, nafta
Wojna światowa
W wolnej Polsce

słowa kluczowe:
Ruthenus, Karpaty, Karpaty Wschodnie, Beskidy, Beskidy Wschodnie, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Kresy, Łemkowszczyzna, Łemkowina, Łemkowie, Pieradzka Krystyna, szlachta zagrodowa, Reinfuss Roman, Leszczycki Stanisław, Podkarpacie, pogranicze, reprint, Nowy Sącz, Krynica, Gorlice, maziarze, Łosie, Krosno, Dukla, Gładyszowie, Szymbark, Biecz, Bogoriowie, Zyndram, Tylicz, Muszyna, kres muszyński, harnicy, państwo muszyńskie, beskidnicy, lisowczycy, konfederacja barska, Pułaski, Jaśliska, Grybów, Żmigród, Jan z Dukli, Mniszchowie, Mniszech, Wołosi, Rychwałd, Jeronim Anonim, unia brzeska, Stadniccy, Stadnicki, Galicja, rabacja, I wojna, wielka wojna, wojna światowa, cmentarze wojenne, Wysowa, Żegiestów, Uście
 
Cena 29,00 zł
cena skreślona: 36,00 zł
symbol: r_pierm
waga: 356 g
kategoria: monografie krajoznawcze
oficyna: Ruthenus
atrybut: w ofercie
ter_list: Beskid_Niski, Beskid_Sądecki, Beskidy_wsch
pokrewne: bn12, r_napogr, bs12, skpb_m11, ckar11, co_bn, st_lem