Płaj 43. Almanach Karpacki

  • 31.40 zł 26.00 zł

Almanach Karpacki Płaj 43 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2011

ISBN 978-83-85258-51-3. ISSN 1230-5898 (43)

 
216 stron + wkładka barwna 16 str, 100 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 17 mapek i planów. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2012

Almanach Karpacki Płaj 43 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2011

ISBN 978-83-85258-51-3. ISSN 1230-5898 (43)

 
216 stron + wkładka barwna 16 str, 100 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 17 mapek i planów. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2012

W 43. numerze Płaju należy polecić materiały do monografii Otrytu, w których Wojciech Krukar zawarł plon swoich wieloletnich badań terenowych, nigdzie indziej nie dostępnych. Polecamy też wspomnienia Karola Pohorskiego, który pod koniec lat 30-tych XX w. pełnił służbę w Straży Granicznej w dolinie Czeremoszu. Porusza zwłaszcza opis dramatycznych losów rodziny Błażejaków cudem uratowanej przez Hucułów przed rezunami z UPA.

W bloku huculskim ponadto dwa teksty o Józefie Türkotcie – nadleśniczym w Hryniawie – postaci niezwykle interesującej postaci, związanej z Karpatami i ich ochroną; artykuł o schroniskach w Czarnohorze (na Kostrzycy i na Kukulu) projektowanych na wzór huculskiej grażdy oraz bardzo rzeczowe omówienie wydanej w 1938 r. książki Ernsta Hackla „Der Berg-Tarpan der Waldkarpathen genannt Huzul" – obowiązkowej lektury dla wszystkich miłośników koni huculskich.  .

No i jest jeszcze tekst Mirosława Barańskiego o toponimie Beskid w „Dziejopisie Żywieckim".

Zawartość tomu:

Wojciech Krukar, Otryt i pod Otrytem
Janusz Smaza, Konserwacja płyty nagrobnej Fieronii Orlickiej w Chmielu
Wojciech Krukar, Tajemniczy Niezablecz
Karol Pohorski, Huculszczyzna 1936-1939
Karol Pohorski, Opowieść o przeżyciach polskiej rodziny nad granicą polsko-rumuńską
Petro Szekeryk-Donykiw, Dido Iwanczik na wysokiej połoninie
Stanisław Vincenz, O Hucułach dla Encyklopedii Ukraińskiej
Stanisław Vincenz, Wędrówki z polskich Karpat Wschodnich na Węgry
Leszek Rymarowicz, „Święty Chleb" i Huki Hramitnego
Krzysztof Karwowski, Park Narodowy w Pieninach - ostatnie wyzwanie Józefa Türkotta
Witold Grodzki, Leszek Rymarowicz, Kostrzyca i Kukul. W ruinach dawnych schronisk-grażd w Czarnohorze
Jerzy Żukowski, Harcerskie schronisko turystyczne na Kostrzycy w Czarnohorze
Katarzyna Kwiecińska-Olszewska, Ernst Hackl i jego dzieło o koniach huculskich
Robert Kubit, Maj 1915 r. - bój o Odrzykoń i    zamek „Kamieniec"
Mirosław J. Barański, Toponim Beskid w „Dziejopisie Żywieckim"
Książki
Miscellanea