Podole. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej część II

  • 50.00 zł

Grzegorz Rąkowski

Podole. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej część II

464 strony formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 212 zdjęć czarno-białych w tekście, 23 szczegółowe mapki i plany miejscowości, 57 rzutów i planów obiektów zabytkowych. Barwna załącznikowa mapa Podola w skali 1 : 400 000 (format 36 x 32 cm). Wydanie I. Pruszków 2006


ISBN: 83-89188-46-5

Grzegorz Rąkowski

Podole. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej część II

464 strony formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 212 zdjęć czarno-białych w tekście, 23 szczegółowe mapki i plany miejscowości, 57 rzutów i planów obiektów zabytkowych. Barwna załącznikowa mapa Podola w skali 1 : 400 000 (format 36 x 32 cm). Wydanie I. Pruszków 2006


ISBN: 83-89188-46-5

Przewodnik obejmuje część historycznego Podola położoną w granicach II Rzeczypospolitej, czyli obecny ukraiński obwód tarnopolski (bez północnego skrawka) oraz fragment obwodu iwanofrankowskiego leżący na północ od Dniestru. Zawiera opisy wszystkich godnych uwagi miejsc i miejscowości na tym obszarze ze szczegółowym omówieniem zabytków, pamiątek historycznych i innych atrakcji turystycznych. Dużo miejsca poświęcono historii regionu i poszczególnych jego ośrodków od czasów najdawniejszych po XX wiek.
W przewodniku są także propozycje wyjątkowo atrakcyjnych wycieczek pieszych - grzbietem Miodoborów oraz dolinami rzek ze słynnym jarem Dniestru na czele. Szeroko omówiono obszary chronione i osobliwości przyrody, wśród których są jaskinie gipsowe należące do najdłuższych w Europie, relikty dawnych stepów z charakterystyczną dla nich roślinnością, wawozy i ostańce skalne.
W części wstępnej znalazł się przeglad najważniejszych wołyńskich rodów szlacheckich i magnackich, wybitnych postaci związanych z regionem oraz najcenniejszych zabytków architektury, a także szereg praktycznych wskazówek dla turystów.

SPIS TREŚCI
Informacje praktyczne (podróżowanie, pienišdze, komunikacja, samochód, noclegi, zaopatrzenie i gastronomia, mapy, bezpieczeństwo
Podole z lotu ptaka: położenie, obszar i ludność, krajobraz i ukształtowanie powierzchni, przyroda i obszary chronione, zarys dziejów (Ruś Kijowska, księstwo halicko-włodzimierskie, przyłączenie Rusi Halickiej wraz z Podolem do Polski, Rzeczpospolita, pod panowaniem Austrii, I wojna światowa i konflikt polsko-ukraiński, wojna bolszewicka, okres międzywojenny, struktura narodowościowa, stosunki polsko-ukraińskie, wrzesień 1939 r. w Tarnopolskiem, okupacja, sowiecka, okupacja niemiecka, podziemie ukraińskie i eksterminacja ludności polskiej, polska samoobrona i konspiracja, akcja "Burza", Podole po II wojnie światowej).
Stosunki narodowe i religijne na współczesnej Tarnopolszczyźnie, rody i ludzie, zabytki kultury i historii.

MIODOBORY
Miodoborska forteca. Zbaraż i okolice
Nad górnym Zbruczem. Podwołoczyska. Toki i okolice
Na grzbiecie Miodoborów. Od Maksymówki do Okna
Zapowiednik "Miodobory" i przełom Zbrucza. Od Okna do Liczkowiec

WYŻYNA PODOLSKA
Nad górnym Seretem. Załoźce i okolice
Stolica galicyjskiego Podola. Tarnopol
Nikłe ślady przeszłości. Okolice Tarnopola
Mikulińce, Strusów i step Pantalicha. Dolina Seretu od Tarnopola do Trembowli
Legenda pani Chrzanowskiej. Trembowla i okolice
Wzdłuż środkowego Seretu. Od ujścia Gniezny do Czortkowa
Drugi po Tarnopolu. Czortków i okolice
Miasto Kopyczyńskich i Baworowskich. Kopyczyńce i okolice
Jary, skały i jaskinie. Wzdłuż Seretu od Czortkowa do Gródka
W sercu Podola. Borszczów i okolice
Dziedziny Kalinowskich. Nad Zbruczem od Husiatyna do Skały
Zamki nad wąwozem. Nad Zbruczem od Skały do Dniestru
Nad górną Strypą. Zborów i okolice
W dolinie Środkowej Strypy. Od Sokołowa do Buczacza
Kaprys starosty kaniowskiego. Buczacz i okolice
W jarach Strypy i Olchowca. Od Buczacza do Beremian
Dolina Koropca. Od Kozowej do Monasterzysk
Przedsionek jaru. Od Halicza do Koropca
Naddniestrzańska Szwajcaria. Od Koropca do Zaleszczyk
Egzotyka dniestrzańskiej rubieży. Od Zaleszczyk do Okopów Świętej Trójcy

Opole
Perła Opola - Brzeżany
W podolskiej szwajcarii - okolice Brzeżan
Z biegiem Złotej Lipy. Od Litwinowa do Dniestru
Miasto Roksolany - Rohatyn i okolice
W cieniu wielkiej elektrociepłowni. Bursztyn i okolice
Karmelickie sanktuarium - Bołszowce i okolice
Na brzegach Świrża. Od Fragi do Bukaczowiec

Kamieniec Podolski