Rafajłowa. Gorgany Południowe. Reedycja map topograficznych WIG 1:75 000

  • 11.00 zł

Rafajłowa. Gorgany część południowa

ISBN:978-83-60641-34-7

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Pas 55, słup 38, arkusz Rafajłowa powiększony do skali 1:75 tys i unacześniony z dołączonymi fragmentami arkuszy Porohy, Nadwórna oraz Mikuliczyn.

Mapa ukazuje południowo-wschodnią cześć Gorganów z najwyższymi szczytami tej grupy górskiej: Bratkowską 1792 m, Steryszorą 1723 m, Doboszanką 1754 m i Syniakiem 1666 m. Nadto mapa ukazuje pasmo Świdowca od Tatulskiej 1774 m po Tempą 1639 m z Tataruką 1716 m nad źródłami Cisy oraz kawałeczek Połoniny Krasnej z Klimową 1495 m. Dzięki dołączeniu fragmentu arkusza Porohy na mapie znalazł się najwyższy szczyt Gorganów - Sywula 1836 m.
Arkusze sąsiednie: Porohy, Nadwórna, Mikuliczyn, Żabie, Rachów, Tjaczowa, Horinczów i Seneczów. Dotychczas ukazały się: Porohy i Żabie w skali 1:75 000 oraz Nadwórna, Mikuliczyn i Seneczów - w skali 1:100 000.
Na odwrocie zamieszczono krótki opis walk Legionów Polskich w Karpatach jesienia i zimą 1914-15 r. z reprodukcjami starych zdjęć.

Uwaga! Mapa jest załącznikiem do numeru 38 Almanachu Karpackiego "Płaj".