Szczytno. Reprint mapy WIG 1:100 000

  • 10.00 zł

Szczytno. Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem historyczno-krajoznawczym

ISBN:83-86240-??-?

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria Warmia i Mazury Pruskie. Pas 34, słup 32, arkusz Szczytno (Ortelsburg. Wydanie pierwsze. Warszawa 1996 r.

Reedycja map Warmii i Mazur skierowana jest do wszystkich zainteresowanych przeszłością tych krain. Mapy taktyczne WIG Prus Wschodnich wydane w latach 1929-32 są uzupełnionymi przedrukami map niemieckich. Tak jak inne mapy tej serii podają nazewnictwo sprzed 1933 r. Jest to bardzo ważne bowiem po dojściu do władzy narodowych socjalistów, zaczęto masowo zmieniać nazwy miejscowe, ktorych rdzeń nie był germański; w niektórych gminach zmianie uległy wszystkie nazwy. Z kolei po wojnie wyrugowano nazwy niemieckie i ich mazurskie odpowiedniki. W rezultacie wszystkich tych zmian trudno dziś korzystać ze starych dokumentów i literatury. Reedycja niniejsza jest próbą choć częściowego przywrócenia Polakom pamięci historycznej i zarazem reakcją na reprinty wydawane obecnie w Niemczech, które konsekwentnie prezentują nazewnictwo narodowo-socjalistyczne.

Arkusz Szczytno obejmuje zachodnią część Puszczy Piskiej, z miejscowościami Szczytno, Dźwierzuty, Świętajno, Niewiady. Sąsiednie arkusze: Olsztyn (Allenstein), Ządzbork (Sensburg), Mikołajki (Nikolaiken), Jańsbork (Johannisburg), Myszyniec, Chorzele, Janowo-Nibork i Pasym (Passenheim). Dotychczas ukazały się: Olsztyn, Ządzbork, Mikołajki i Jańsbork. Na odwrocie opis miejscowości ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego z lat 1880-1900 oraz mapki obrazujące rozwój Państwa Krzyżackiego i obszar objęty plebiscytem w 1920 r.