Siemianówka i okolice. Laminowana mapa wędkarska 1:50 000

  • Add feedback:
  • Manufacturer: TD Mapy
  • Weight: 0.04 kg
  • Availability: Kilka egzemplarzy

  • Price history
    The lowest price 30 days before the change: 13.00 zł gross
  • 14.00 zł

 

Anna Filak, Tomasz Darmochwał

Siemianówka i okolice. Laminowana mapa wędkarska w skali 1:50 000

Zbiornik Wodny Siemianówka, batymetria, najlepsze łowiska. Wymiary mapy: 68 x 49 cm. Na rewersie informator krajoznawczy okolic Zalewu. TD Mapy. Wydanie pierwsze. Białystok - Warszawa 2010

ISBN: 978-83-88859-44-1

 

 

Anna Filak, Tomasz Darmochwał

Siemianówka i okolice. Laminowana mapa wędkarska w skali 1:50 000

Zbiornik Wodny Siemianówka, batymetria, najlepsze łowiska. Wymiary mapy: 68 x 49 cm. Na rewersie informator krajoznawczy okolic Zalewu. TD Mapy. Wydanie pierwsze. Białystok - Warszawa 2010

ISBN: 978-83-88859-44-1

 

Mapa obejmuje swym zasięgiem północne przyległości Puszczy Białowieskiej nad źródłowymi odcinkami Narwi i Narewki. Naniesiono szlaki turystyczne, oznaczono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, w tym pola biwakowe i stanice wodne, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.
Zasięg mapy: Michałowo na północy, Narewka na południu, granica w Puszczy Białowieskiej wschodzie, Narew na zachodzie.