Płaj 37. Almanach karpacki

 • 32.00 zł 26.00 zł

Płaj 37. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego.

ISBN:978-83-85258-44-5

 

232 strony, 90 ilustracji — zdjęć czarno-białych i rysunków, 9 mapek i planów. 8 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. Warszawa jesień 2008.

Tom niniejszy zdominowała Czarnohora, a zwłaszcza Pożyżewska. Wszystko dzięki temu, że na jednej z krakowskich aukcji znalazła się Księga Pamiatkowa Stacji Botanicznej na Pożyżewskiej. Niezwykła ta pamiątka, ocalona z wojennej pożogi i powojennej zawieruchy przez prof. Tadeusza Wilczyńskiego, jest dziś bezcennym materiałem archiwalnym. Czarnohora — jak wiadomo — ma moc przyciągania, przyciągnęła więc kilka innych artykułów na jej temat, a to: Jurka Nesteruka o dziejach stacji biologicznych na Pożyżewskiej, a to na temat powojennej korespondencji Vincenza, a to o pochodzeniu nazwy "Czarnohora" i in.

Ratujmy cerkiew w Baligrodzie!
Wszystkim, którym droga jest idea ratowania zabytków prosimy o wsparcie budowy; kontakt: 602 230-616; Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie;
nr konta: 58 8642 1012 2003 1203 5694 0001


A oto zawartość tomu 37

 • Jurij Nesteruk: Dzieje wysokogórskich stacji biologicznych na Połoninie Pożyżewskiej
 • Księga pamiątkowa Stacji botanicznej na Połoninie Pożyżewskiej. Lektura po latach
 • Andrzej Wielocha: Oronim "Czarnohora" w XVI-wiecznej kartografii
 • Tomasz Borucki: Trzy przyczynki do toponomastyki Czarnohory
 • Jan Skłodowski: O kolejce leśnej Nadworna – Rafajłowa
 • Grzegorz Rąkowski: Śladami Brunona Schulza w Drohobyczu
 • Korespondencja Stanisława i Ireny Vincenzów z Hucułami
 • Tomasz Kowalik: Kalendarium pienińskie Orłowicza
 • Zbigniew Sikora: Główne źródło Sanu znajduje się pod Piniaszkowym
 • Zenon Staniszewski: Karpacka mieszanka filatelistyczna. Odcinek VII
 • Książki
 • Miscellanea