Kolej grójecka

  • Add feedback:
  • Manufacturer: WKŁ
  • Weight: 0.39 kg
  • Availability: Kilka egzemplarzy

  • Price history
  • 46.00 zł

Bogdan Pokropiński

Kolej grójecka

166 stron formatu 19,5x24,5 cm, liczne ilustracje, mapki, schematy. WKŁ, wydanie III, Sulejówek 2022 r.

ISBN: 978-83-206-2036-8

Bogdan Pokropiński

Kolej grójecka

166 stron formatu 19,5x24,5 cm, liczne ilustracje, mapki, schematy. WKŁ, wydanie III, Sulejówek 2022 r.

ISBN: 978-83-206-2036-8

Książka z cyklu poświęconego Warszawskim Kolejom Dojazdowym. Przedstawiono w niej dzieje kolei grójeckiej - najbardziej znanej warszawskiej wąskotorówki, istniejącej do dnia dzisiejszego pod nazwą Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa. Kolej ta w swej historii miała okresy burzliwego rozwoju, stagnacji i powolnego upadku, a w chwili obecnej jest koleją turystyczną. W latach II wojny światowej tą właśnie koleją "szmuglowano" do okupowanej Warszawy najwięcej żywności. W pierwszych latach powojennych kolej grójecka stanowiła dla wielu często jedyny środek komunikacji z Warszawą - przewoziła po 20 mln pasażerów rocznie.
Całość zilustrowano unikatowymi archiwalnymi fotografiami. Miłośnicy kolei wąskotorowych znajdą też w książce rysunki, fotografie, opisy i wykazy stosowanego taboru oraz budowli inżynieryjnych.

 

Spis treści:

Rys historyczny 5
Droga Żelazna Wąskotorowa Warszawa - Góra Kalwaria 10
Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Grójeckiej 18
Mariaż z obcym kapitałem 20
Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Podjazdowych 22
Budowa kolei do Jasieńca przez Grójec 24
Kolej do Mogielnicy 29
Pod okupacją niemiecką 1915-1918 32
W niepodległej Polsce 34
Lata wojny 1939-1945 54
Powojenna odbudowa i rozkwit kolei 62
Przewozy na kolei grójeckiej 65
Pod zarządem PKP 74
Ostatnie lata w PKP 76
Pod nowym zarządem 78
Budowle i urządzenia inżynieryjne 80
Parowozy 85
Wagony osobowe 100
Wagony towarowe 109
Trakcja spalinowa 117
Katastrofy 138
Kalendarium kolei grójeckiej 144

Załącznik 1. Wykaz przewozów pasażerskich, bagażu i towarów 147
Załącznik 2. Parowozy eksploatowane na kolei grójeckiej w latach 1898-1915 148
Załącznik 3. Parowozy zakupione dla kolei grójeckiej w latach 1915-1920 148
Załącznik 4. Wykaz parowozów eksploatowanych w Piasecznie po 1949 roku 149
Załącznik 5. Dane techniczne niektórych parowozów eksploatowanych na kolei grójeckiej 15
Załącznik 6. Dane techniczne parowozów sprowadzonych z kolei pomorskich 151
Załącznik 7. Zestawienie ilościowe taboru kolei grójeckiej w niektórych latach 151
Załącznik 8. Wykaz wagonów osobowych kolei grójeckiej do 1914 roku 152
Załącznik 9. Wykaz wagonów osobowych kolei grójeckiej używanych w latach 1918-1926 152
Załącznik 10. Wykaz wagonów osobowych kolei grójeckiej z roku 1953 153
Załącznik 11. Wykaz wagonów towarowych kolei grójeckiej używanych w latach 1953-1958 155
Załącznik 12. Wagony motorowe eksploatowane na kolei grójeckiej w latach 1935-1975 159
Załącznik 13. Zachowany tabor na Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej 160

Bibliografia 162